eldrikerfiDyrasími – Dyrasímar

Löggiltur rafverktaki með sérhæfingu í dyrasímakerfum

  • Uppsetning á nýjum dyrasímakerfum
  • Viðgerðir á eldri dyrasímakerfum
  • Þjónusta við húsfélög
  • Endurnýjun raflagna í eldra húsnæði
  • Viðgerðir á rafbúnaði
  • Fljót og góð þjónusta

Það er afar mikilvægt að vanda vel til verka frá upphafi þegar rafmagn er lagt. Því er best að fá fagmann í slík verkefni sem þekkir alla möguleika raflagna og getur greint þarfir íbúa fyrir rafmagn og skilað vönduðu verki.

Búum yfir áralangri reynslu í að þjónusta einstaklinga, húsfélög og fyrirtæki með alhliða viðgerðir á dyrasímum og raflögnum. Mikilvægt er að hafa gott viðhald á dyrasímakerfinu svo að óviðkomandi aðilar hafi ekki óheftan aðgang inn í sameign.

Sérhæfing okkar liggur í dyrasímakerfum og sjáum við um sölu, uppsetningu, viðgerðir og viðhald á dyrasímum og dyrasímakerfum fyrir heimili og húsfélög frá a-ö.

Tökum einnig að okkur raflagnir og almenn verkefni er varða viðgerðir, breytingar og viðhald í eldri húsum en mjög mikilvægt er að hafa reglubundið eftirlit og viðhald með raflögnum; það snertir öryggi íbúa og tryggir að kostnaður við rafmagnsnotkun sé í lágmarki.

Erum aðilar að Félagi löggiltra rafverktaka (FLR) og SART – Samtökum rafverktaka

sart_og_loggiltur_small